Basisgedachten
Inloggen | Registreren


dbp Sprachstadt

Ritzema Boskade 7
2101 GL Heemstede
Nederland
tel: 003123 5314459
fax: 003123 5329934
info@sprachstadt.de

De basisgedachten achter Taalstad

- Ervaringskennis
Wat iedere docent weet, is dat er een groot verschil is tussen taalbehandeling en taalbeheersing. We kunnen nog zoveel uitleggen maar leerlingen gaan de taal pas beheersen als ze er veel mee bezig zijn. Wetenschap uit verschillende invalshoeken ondersteunt deze ervaringskennis.

- Zone van de meest nabije ontwikkeling
Rond 1930 heeft Vygotsky al aangetoond dat een leerling beter gemotiveerd is als hij het gevoel heeft dat zijn kennis en vaardigheden toenemen en als hij denkt dat die kennis en vaardigheden ook zinvol zijn. Meetbaarheid en realistische situaties spelen dus een overwegende rol. Taalstad speelt daarop in door zeer concrete situaties aan te bieden die een leerling 's zomers tegen kan komen als hij op de camping 'rond de tafel' speelt, in het zwembad aan de kant hangt of 's avonds op een muurtje zit te kletsen. Tijdens de lessen voorafgaand aan het bezoek oefent hij net zo vaak met de situaties tot hij min of meer automatisch de juiste vragen stelt en antwoorden geeft. De moedertaalsprekers zullen zich aanpassen aan het niveau van de leerling. Die zal daardoor altijd het idee kunnen krijgen dat hij wat kan.

- Recent hersenonderzoek
Veel recentere kennis van de werking van de hersenen beschrijft bijvoorbeeld prof. J.H. Hulstijn in 2007 in Psycholinguistic Perspectives on Language and its Acquisition. Daarin laat hij zien dat uit hersenonderzoek is komen vast te staan dat we tijdens spreken en luisteren, maar ook tijdens schrijven nauwelijks een beroep doen op ons bewuste denkvermogen maar dat de taalverwerving onbewust plaatsvindt. Dat betekent dat we bij taalverwerving ons voor een belangrijk deel van de tijd op automatisering van de kennis moeten richten. Juist dat is wat Taalstad zo zinvol maakt en waarom we spreken van een Reis naar Taalstad. De reis is het automatiseringstraject en Taalstad is de plaats waar we laten zien wat we kunnen.

- De Reis naar Taalstad
Tijdens de Reis naar Taalstad laat u de leerlingen in de les en daarbuiten oefenen. De doelen zijn helder: zij moeten de gesprekken kunnen voeren zoals die in de situaties beschreven staan. De situaties staan in de Reisgids beschreven, evenals de voor die situatie meest voor de handliggende woorden en zinnen. In de portfoliobalkjes onder de situatiebeschrijving geeft de leerling aan hoe goed hij zich in die situatie al kan redden. Zo maken we het leren meetbaar. Naast de werkvormen die u zelf natuurlijk al hanteert kunt u wellicht ook nog een beroep doen op het materiaal dat in de docentenafdeling van www.villangues.be zit. Daarin zit vaak ook feedback geven ingebouwd. Verder is er niets mis mee als de leerling thuis zinnen en woorden uit het hoofd leert. Automatisering en bewust leren moeten hand in hand samen gaan als we het moeten doen met een paar uurtjes les in de week.

- Realistisch
De moedertaalsprekers in de ontvangende stad zijn vooraf geïnstrueerd voor de gesprekken die zij gaan voeren. Toch zullen zij een natuurlijk gesprek voeren en niet een vooraf ingestudeerd dialoogje doorlopen. Dat maakt dat de leerling zijn taalvaardigheid echt kan laten zien.

- Redzaamheid
Vanuit de ERK-gedachte richt Taalstad zich meer op de redzaamheid van de leerling dan op het tellen van fouten. Bij de beoordeling letten de moedertaalsprekers dan ook vooral op hoe goed de boodschap overkomt.

- Werkvormen
Sprachstadt heeft voor u een aantal werkvormen opgenomen. Die werkvormen staan genoteerd in de vorm van leerlingeninstructies. U kunt die hun geven. Niets weerhoudt u er echter van zelf de touwtjes in handen te houden in uw les, het zijn uw leerlingen en het is uw keuze.

Over Taalstad