Werkvormen en lesideeën
Inloggen | Registreren


dbp Sprachstadt

Ritzema Boskade 7
2101 GL Heemstede
Nederland
tel: 003123 5314459
fax: 003123 5329934
info@sprachstadt.de

Lesmateriaal

- Inleiding
Het doel van Sprachstadt is de leerlingen te motiveren gedurende ruime tijd te oefenen met, vooral, spreken. U kunt zelf beslissen hoe u daaraan vorm wilt geven.
Bij het basispakket zit de Kleiner Sprachführer en de toegang tot de website inbegrepen. Die kunt u daarbij inzetten. Daarnaast heeft DBP materiaal ontworpen dat u tegen kostprijs kunt bestellen. Die kosten zijn per leerling €3,-- voor het basispakket en €5,-- voor een uitgebreid pakket.

Basispakket
Dit pakket is voldoende voor de onderbouw en bevat de volgende
onderdelen:
- Stevige kaftop A4-formaat met snelhechter waarin de leerling zijn
  materialen kan opbergen. Zo voorkomt u werken met losse
  blaadjes, verkreukelen en wegraken. Bovendien geeft deze omslag
  de leerling gevoelsmatig ook meer structuur aan de voorbereiding.
  Na het bezoek aan Sprachstadt kan de leerling daarin zijn Pass
  met feedback opnemen zodat u op een later moment daar weer
  gebruik van kunt laten maken.

- Dossier 1: Hierin houdt de leerling zijn activiteiten bij: welke
  gesprekken heb ik al geoefend, wat moet ik nog doen, wanneer ga
  ik dat doen en hoe ga ik dat doen?

- Dossier 2: Per type gesprek een portfolioblad dat de leerling op
  verschillende momenten kan inzetten:
  - aanvullen van de reeds voorgedrukt steekwoorden als
     voorbereiding van een gesprek;
  - tijdens gesprek de steekwoorden gebruiken om voortgang in
    het spontane gesprek te houden;
  - na het gesprek om feedback op verschillende onderdelen te
    noteren: woordkennis, grammaticale kennis;
  - de noodzakelijk consequentie: als aanwijzing voor wat hij thuis
    nog moet leren.
  In dit dossier zit ook een reflectieblad voor na het bezoek aan
  Sprachstadt opgenomen.

- Dossier 3: Werkvormen die de leerling en u kunnen kiezen om de
  gespreksvaardigheid te vergroten.De werkvormen staan genoteerd   in de vorm van leerlingeninstructies. U kunt die hun geven. Niets
  weerhoudt u er echter van zelf de touwtjes in handen te houden in
  uw les, het zijn uw leerlingen en het is uw keuze. De werkvormen
  zijn gebaseerd op het idee van meetbaarheid en automatisering.
  In veel gevallen laten de werkvormen zich ook combineren.
  Meer over de achterliggende gedachten vindt u in
  De basisgedachten achter Taalstad.

Naar keuze kunt u dit pakket in het Nederlands of in het Duits bestellen. Door het gebruik van een snelhechter kan de leerling te allen tijde materiaal toevoegen.

Uitgebreid pakket
In aanvulling op het basispakket zitten hierbij opdrachten die meerdere vaardigheden aanspreken. Als voorbeeld nemen we een bezoek aan een museum met het daaropvolgende gesprek met een Muttersprachler over de hongerprotesten na de tweede wereldoorlog. In de voorbereiding kan de leerling dan bijvoorbeeld de volgende activiteiten uitvoeren:
- drie artikelen lezen over dit onderwerp.
- vanuit die drie artikelen daarover een essay schrijven;
- dat essay in de vorm van een schrijfcarrousel in een groepje op
  fouten controleren;
- grammaticaportfolio bijhouden;
- een posterpresentatie houden;
In het materiaal staat de volledige instructie voor de leerling. Eén artikel uit de museumcatalogus is al op de website beschikbaar. Als opdracht krijgt de leerling zijn onderwerp in de context te plaatsen en ook daarvoor is informatie op de website beschikbaar.
Voor dossier 2 zijn aanvullende bladen opgenomen.

- Overzicht van de werkvormen
(de werkvormen staan uitgewerkt in het materiaal)

Schuivende rijen: een rustige vorm waarin leerlingen steeds met een andere partner min of meer hetzelfde oefenen. Geschikt voor het automatiseren van standaardvragen en standaardreacties.

Binnenkring, buitenkring: een variant op de vorige vorm waarbij alle leerlingen in twee kringen staan.

Kaartspellen: controle op woordkennis (start van onderwerp) en op automatisering (als het onderwerp voldoende geoefend lijkt), de leerlingen schrijven zinnen of zinsdelen naar keuze op kaartjes en spelen daarmee spellen in vele vormen. We hebben een deel van de kaartjes al voor u voorbereid.

Buurten: het echte oefenen van gesprekken waarbij steeds twee leerlingen feedback geven. Voor de francophones hebben we gesprekskaarten opgesteld. U kunt ervoor kiezen die de leerlingen wel of niet te geven.

Woordenvelden: start van een onderwerp om woordkennis te verstevigen.

Verslaggever: controle op automatisering.

Kleef aan: variant op: 'Ik ga op reis en neem mee', maar dan met punten uit de te oefenen situatie.

Gespreksboom: ontwikkelen van wendbaarheid in een gesprek.

Simultaangesprek: ontwikkelen van wendbaarheid in een gesprek door hetzelfde gesprek met drie anderen in het groepje te voeren.

Het fantasiedier en andere omschrijfoefeningen: ontwikkelen van compenserende strategieën aan de hand van vertelopdrachten en een omschrijfkader.

Posterpresentaties: variant op plaatje-praten, bij de start van een onderwerp voor automatisering woordkennis.

You-Tube: buiten de les een situatie met elkaar naspelen, opnemen op het mobieltje en al dan niet via You-Tube aan de leraar tonen.

Een dag uit het leven van de familie Schmidt: onder andere om werkwoorden te oefenen.

Interviewen: voorbereiding op het interview.

Stellingengesprek: voorbereiding op het stellingengesprek.


Over Taalstad