Bovenbouw
Inloggen | Registreren


dbp Sprachstadt

Ritzema Boskade 7
2101 GL Heemstede
Nederland
tel: 003123 5314459
fax: 003123 5329934
info@sprachstadt.de

Bovenbouw
    Leest u ook de algemene informatie over Taalstad.

- Carrousel
Ook de bovenbouwleerlingen doen de carrousel zoals die op de pagina over Taalstad beschreven staat, maar bij hen duurt het cafégesprek een half uur per groepje. Die gesprekken krijgen daardoor een grotere diepgang. Omdat de Muttersprachler doorgaans een student is, zal zich al snel een geanimeerd gesprek tussen leeftijdsgenoten ontwikkelen. Studeren is uiteraard een voor de hand liggend onderwerp.

- en meer...
Voor sommige leerlingen is het boodschappen doen of een gesprek voeren over vrienden, school en hobby's al een flinke opgave, maar waarschijnlijk wilt u meer. Speciaal voor bovenbouwleerlingen hebben we taalintensieve activiteiten ontwikkeld die zij bovendien op school kunnen voorbereiden en waar u desgewenst een methodevervangende activiteit van kunt maken. DBP ondersteunt dat met materiaal. Onderstaande mogelijkheden bieden genoeg inhoud voor een aantrekkelijk meerdaags programma. Bijzonder is dat in het Ruhrgebied de jeugdherberg op het terrein van de voormalige en aan de natuur overgegeven hoogoven staat. Een fantastische plaats met veel mogelijkheden.
In Berlijn zijn voor de bovenbouw nog extra activiteiten beschikbaar, kijkt u daarvoor op de pagina Sprachstadt Berlin

- Het krantenartikel
Deze activiteit kunt u aan de carrousel toevoegen of de plaats van een andere activiteit laten innemen. De leerlingen kopen een regionale krant van die dag en maken een keuze uit een aantal door ons opgegeven artikelen. Het gesprek zal gaan over het krantenartikel, bijvoorbeeld het bespreken van de mening van de leerling of het maken van een vergelijking met de Nederlandse situatie.

- De Talkshow
Iedere leerling bereidt op school een onderwerp naar keuze voor (leesvaardigheid), daarover schijft hij een essay van maximaal een A4 (schrijfvaardigheid),(voor thuisgebruik eventueel ook langer). In een talkshowsetting zal de host de leerling daarover ondervragen, de andere 'gasten' mogen deelnemen in het gesprek. Op school kunnen leerlingen dit oefenen (spreekvaardigheid en gespreksvaardigheid). U zit erbij een geeft eventueel uw waardering in de vorm van een cijfer.

- Het Ruhrgebied
We zijn zelf erg enthousiast over wat het Ruhrgebied te bieden heeft. De Zeche Zollverein herbergt het Ruhrmuseum. De tentoonstelling biedt de mogelijkheid leerlingen vooraf een specifiek onderwerp te laten bestuderen, bijvoorbeeld: de hongerdemonstraties vlak na de oorlog, de 'Bude', de Franse bezetting rond 1923, opkomst en ondergang van de kolen- en staalindustrie, de 'Siedlungen' bij de fabrieken, de ontwikkeling van de natuur op de vrijgegeven fabrieksterreinen, ...
De leerlingen bestuderen het tentoongestelde materiaal van hun eigen onderwerp en plaatsen dat in de aanwezige context. Aansluitend is er een gesprek met een oudere Muttersprachler uit het Ruhrgebied die uit eigen ervaring kan spreken. Op school schrijven leerlingen daarover een stuk, maken ze een website of houden ze een posterpresentatie.

- Münster
Waar het Ruhrgebied vooral een sociale en economische invalshoek biedt voor de activiteiten, ligt in Münster natuurlijk de historische insteek voor de hand als we denken aan activiteiten die de leerling gecombineerd op school en tijdens de reis kan uitvoeren.

- Film maken
Het terrein waarop de jeugdherberg staat vraagt om een spannend, humoristisch, of emotioneel verhaal: de hoogoven in het Landschaftspark Duisburg Nord. Met mobiel maken de leerlingen hun eigen verhaal. Op school plakken zij dat uiteindelijk in elkaar.

- Karaoke
Een ander aspect vande cultuur maar voor taalverwerving zeer interessant: de karaoke. Thuis kunnen leerlingen een aantal liedjes kiezen uit een aantal Duitse popsongs en daarvan de tekst leren meezingen. Ter plaatse wordt voor hen een keuze gemaakt en laten zij horen hoe goed zij het kunnen weergeven. Voor de ontwikkeling van het 'oor' een fantastische activiteit.

- Schoolbezoek
Wat wij niet kunnen beloven maar altijd zullen proberen, is contact met een school. Dat doen we dan in combinatie met de talkshow en/of de karaoke. Hierbij zijn we afhankelijk van de vrijwillige deelname van Duitse scholen en hun leerlingen.Links